BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 906/ĐHV-YT

V.v khám sức khỏe, điều trị răng, mắt học đường cho HSSV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 24 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi : 

       - Trưởng khoa, Trợ lý QLSV các khoa đào tạo;

       - Hiệu trưởng, Trợ lý QLHS Trường THPT Chuyên;

                               - Giáo viên chủ nhiệm khối 11 Trường THPT Chuyên;

                               - Lớp trưởng các lớp SV khoá 55, HS khối 11 THPT Chuyên.

 

Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, Trạm Y tế Trường Đại học Vinh phối hợp  với các bác sỹ chuyên khoa ở bệnh viện tuyến trên tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên khóa 55 và học sinh khối 11 Trường THPT Chuyên; tư vấn, cấp thuốc điều trị miễn phí một số bệnh thông thường hay gặp ở học đường như: Bệnh mắt hột, cận thị, chắp lẹo, cao răng, viêm lợi,...

Để không ảnh hưởng đến việc học tập của các lớp,  Nhà trường thông báo lịch khám như sau:

Ngày tháng

SÁNG

CHIỀU

30/03/2015

Thứ Hai

55B1, B2, B3, B4, B5, B6 Luật học 55B1, B2 Du lịch.

11A3, A4 THPT Chuyên;

55A1, A2 SP Lịch sử; 55B1, B2 CTXH; 55 QL Văn hóa.

31/03/2015

Thứ Ba

55B7, B8 Luật học; 55 B1, B2, B3, B4, B5, B6 Luật Kinh tế

11A1, A2 THPT Chuyên;

55A1, A2 SP Sinh học; 55B1, B2 KH Môi trường; 55A1, A2 SP Anh

01/04/2015

Thứ Tư

55A1, A2 SP Địa lý; 55B1, B2, B3 Ngôn ngữ Anh; 55 SP Tin; 55 KH máy tính

11A6, A9 THPT Chuyên;

55K1, K2 QL Đất đai; 55K1,K2, K3, K4, K5, K6 QLTN-MT

02/04/2015

Thứ Năm

55K ĐTVT; 55K1, K2 Điều khiển tự động hóa; 55K1,K2và K3 Công nghệ thực phẩm

11A5, A7 THPT Chuyên;

55 SP Chính trị; 55 Chính trị học; 55 SP Thể dục; 55 SP Hóa học; 55 B Hóa học; 55 CN Kỹ thuật Hóa học

03/04/2015

Thứ Sáu

55 SP Tiểu học; 55A1, A2 SP Mầm non; 55B QL Giáo dục; 55 K1,K2, K3 CNTT

11A8, A10 THPT Chuyên;

55B1, B2, B3, B4, B5 và B6 Kế toán

04/04/2015

Thứ Bảy

55B1, B2 và B3 TCNH; 55B1, B2 và B3 QTKD; 55 Kinh tế đầu tư.

55 NTTS; 55 Nông học; 55 Khuyến nông; 55K1, K2, K3 Xây dựng; 55K1,K2, K3 KTXD CT Giao thông

05/04/2015

Chủ nhật

55 A1, A2 SP Toán học; 55A1, A2 SP Văn học; 55 Báo chí; 55 A1, A1 SP Vật lý; 55 K1, K2 KT Điện - Điện tử

Các lớp còn lại; khám và điều trị bệnh nhân theo giấy hẹn.

Địa điểm: Trạm Y tế, Trường Đại học Vinh (Tầng I, Ký túc xá số IV)

Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa đào tạo, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên, các Trợ lý quản lý HSSV và Lớp trưởng các lớp HSSV thông báo cho các đối tượng là sinh viên khóa 55 và học sinh khối 11 Trường THPT Chuyên được biết để tham gia khám sức khoẻ định kỳ đúng quy định.

Lưu ý: HSSV khi đi khám nhớ mang theo SỔ KHÁM - CHỮA BỆNH  THẺ BẢO HIỂM Y TẾ. Những lớp không có điều kiện khám đúng lịch có thể thay đổi lịch khám, thì liên hệ trực tiếp với Trạm Y tế qua số điện thoại: 038.3855.765.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như k/g;                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Đ/c Hiệu trưởng (b/c);

- Lưu: HCTH, YT.                                                                                                                (Đã ký)

 

 

                                                                                           PGS.TS Phạm Minh Hùng