Trước tình hình dịch CoVid -19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã liên tục đưa ra các khuyến cáo đến người dân để bảo vệ sức khoẻ của mình. Nhà trường xin gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên nội dung khuyến cáo này để mọi người tìm hiểu, trang bị kiến thức cho mình trong việc phòng, chống dịch bệnh CoVid - 19 được hiệu quả.

 Áp phích Hướng dẫn biện pháp phòng bệnh:

 Áp phích hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú:

 Tờ rơi hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống COVID-19:

 Áp phích hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm COVID-19:

 Tờ rơi hướng dẫn rửa tay và sử dụng khẩu trang đúng cách

 Quy trình rửa tay thường quy

Mỗi người tự xác định mình đang ở F nào?

 

Tin, bài: Trạm Y tế