Trong 24 giờ qua (Từ 6h00 ngày 6/9 đến 06h00 ngày 07/9/2021), Nghệ An ghi nhận 20 ca Dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có 07 ca cộng đồng (Nam Đàn: 04 ca, Quế Phong: 03 ca), 13 ca là F1 đã được cách ly tập trung từ trước.

Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (05 địa phương) trong 24 giờ qua gồm: Nam Đàn: 08, Quế Phong: 03, TP Vinh: 02, Diễn Châu: 06 và Cửa Lò: 01.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.718 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 607, Yên Thành: 198, Diễn Châu: 170, Quỳnh Lưu: 146, Cửa Lò: 78, Nam Đàn: 81, Nghi Lộc: 65, Kỳ Sơn: 62, Hưng Nguyên: 60, Quế Phong: 43, Đô Lương: 41, Tương Dương: 29, Tân Kỳ: 24, Nghĩa Đàn: 24, Hoàng Mai: 22, Con Cuông: 16, Thanh Chương: 16, Anh Sơn: 15, Quỳ Hợp: 14, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01.

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 771 BN. Lũy tích số BN tử vong: 05. Số BN hiện đang điều trị: 942 BN.