Để có số liệu đánh giá tình hình tham gia BHYT của học sinh, sinh viên toàn trường gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường yêu cầu lớp trưởng các lớp thu bản photo thẻ BHYT (không cần công chứng) đối với các em mua  BHYT ở địa phương có hạn sử dụng đến 31/12/2014. Lớp trưởng tổng hợp và nạp về Trạm Y tế, hạn cuối cùng là ngày 11/5/2014. Quá thời hạn trên nếu học sinh, sinh viên nào không nộp thẻ BHYT, Nhà trường sẽ xem xét đưa vào xếp hạnh kiểm cuối năm học đồng thời trừ vào điểm rèn luyện.

 

V_140605144538.v_nạp_thẻ_BHYT_đối_với_HSSV_diện_chính_sách.doc