Trong 24 giờ qua (từ 7h00’ ngày 09/8 đến 7h00’ ngày 10/8), Nghệ An ghi nhận 5 ca dương tính mới với COVID-19

nh đến nay trên địa bàn tnh đã ghi nhn 412 BN mc COVID-19 19 địa phương: Qunh Lưu: 105, TP Vinh: 95, Yên Thành: 45, Tương Dương: 29, Din Châu: 28, K Sơn: 18, Nghi Lc: 12, Hoàng Mai: 12, Anh Sơn: 11, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 08, Qu Hp: 07, Thanh Chương: 07, Quế Phong: 08, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Tân K: 04, Con Cuông: 04, Ca Lò: 02.

Lũy tích s BN điu tr đã khi bnh, ra vin, chuyn tuyến trên: 182 BN;  Lũy tích s BN t vong: 01; S BN hin đang điu tr: 229.

Liên quan đến dch BVĐK Minh An t ngày 26/7 đến nay đã có 95 ca mc ti 2 huyn/thị, trong đó: Qunh Lưu: 85 ca (ti 10 xã); Hoàng Mai: 10 ca (ti 02 xã).

Liên quan đến các ca bnh t các tnh min Nam v Ngh An tính t đầu mùa dch đến nay, ghi nhn: 141 ca trong đó: 53 ca v t TP HCM; 71 ca v t Bình Dương; 04 ca v t Đồng Nai; 02 ca v t Bình Phước, 02 ca v t Long An, 09 lái xe đường dài đi ngang qua (Cn Thơ: 02, TP HCM: 01, Kon Tum: 01, Bình Định: 01, Đà Nng: 01, Quãng Ngãi: 02, Tha Thiên Huế: 01).

Tình hình diễn biến rất phức tập, mọi người không nên chủ quan và thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, không tập trung, khoảng cách).

Nguồn CDC Nghệ An