Điện thoại: 038.3855 452, máy lẻ 323

1. Thái Thị Tân, CVC, Bác sỹ, Trưởng Trạm, Bí thư chi bộ

Số 02, ngõ 13, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 038.3856366 (0912.923515); Email: tantt@vinhuni.edu.vn

2. Nguyễn Hoàng Hà, Y sỹ, Phó Trưởng Trạm, Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Số 15, ngõ 75, đường Nguyễn Thiếp, K.8, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3552235 (0983.552235); Email: hanh@vinhuni.edu.vn

3. Nguyễn Thị Hiến, Bác sỹ

Đường Tân Phúc, K.Minh Phúc, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3523028 (01253.858926); Email: hiennt@vinhuni.edu.vn

4. Nguyễn Thị Mai Phương, Y sỹ

Số 02, ngõ 45, đường Nguyễn Thiếp, K.7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3551559 (0978.625851); Email: phuongntm@vinhuni.edu.vn

5. Đường Hải Hồng, Y sỹ

Số 02, ngõ 11, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0918.810678; Email: hongdh@vinhuni.edu.vn

6. Cao Thị Thanh Yến, Điều dưỡng Trung học

Số 05, ngõ 23, đường Nguyễn Xuân Linh, K.Vĩnh Thịnh, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3532014 (0976.619889); Email: yenctt@vinhuni.edu.vn

7. Nguyễn Thị Đức Hạnh, Dược sỹ TH

Ngõ 3, đường Xuân Diệu, K.3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3558728 (01656.779056); Email: hanhntd@vinhui.edu.vn

8. Nguyễn Thị Thùy Linh, Điều dưỡng Cao đẳng

P. Nghi Hòa. TX. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0941.422268; Email: linhntt@vinhuni.edu.vn