Địa điểm: Văn phòng Trạm Y tế (Tầng I- Ký túc xá số IV Trường Đại học Vinh)

Thời gian từ ngày 08 đến ngày 10/05/2013

Buổi sáng: 6h30’ đến 11h00’

Buổi chiều: 13h30’ đến 17h00”

            Rất mong các bạn đến nhận đúng thời gian quy định.

 

                                                                                    Vinh, ngày 07 tháng 5 năm 2013

                                                                                                Trưởng Trạm Y tế

 

 

 

                                                                                                  Bs Thái Thị Tân 


Danh_sach_nhan_the_ton_Cac_khoa_130705085825.xls