BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 05

NĂM HỌC 2021 - 2022

(Từ ngày 04/10/2021 – 10/10/2021)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 04/10/2021    

08:00

Rà soát, đối chiếu số lượng sinh viên K62 mua BHYT (đợt 2) và cập nhật mã định danh BHYT cho SV khóa 62

Y tá Cao Thị thanh Yến

- Quản lý Sinh viên Khoa/Viện/trường trực thuộc.

- Đ/c Hoàng Phương Thảo (BHXH NA)

Trạm Y tế

16:00

Kiểm tra công tác PCdịch và VSMT KTX CS1

Đ/c Nguyễn Thị Hiến

Kíp trực TT Nội trú

KTX Cơ sở I

Thứ Ba, ngày 05/10/2021    

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 06/10/2021    

 

 

 

 

 

16:00

Kiểm tra công tác PCdịch và VSMT KTX CS1

Đ/c Nguyễn Hoàng Hà

Kíp trực TT Nội trú

KTX Cơ sở I

Thứ Năm, ngày 07/10/2021    

16:00

Kiểm kê kho thuốc tháng 8

Bs Thái Thị Tân, trưởng Trạm

- Đ/c Giang (P.KH-TC)

- Đ/c Phương, Hạnh (Trạm Y tế)

Kho thuốc Trạm Y tế

Thứ Sáu, 08/10/2021    

08:00

Họp Trưởng các đơn vị

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV trường;

- Trưởng các đơn vị

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:00

Kiểm tra công tác PCdịch và VSMT KTX CS1

Đ/c Nguyễn Thị Hiến

Kíp trực TT Nội trú

KTX Cơ sở I

Thứ Bảy, ngày 09/10/2021    

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, 10/10/2021    

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Các ngày làm việc trong tuần Trạm Y tế cử 1 cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19  tại sảnh tầng 1 Nhà điều hành