BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 04

NĂM HỌC 2021 - 2022

(Từ ngày 27/09/2021 – 03/10/2021)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 27/09/2021    

10:00

- Hoàn thành hồ sơ mua BHYT cho Học sinh khối1, 6, 10 và Sinh viên K62 (Đợt 1) - Triển khai mua BHYT cho SV khóa 62 (Đợt 2)

Bs Thái Thị Tân, trưởng Trạm

- Trung tâm CNTT

- Phòng KH-TC      

- CB Trạm Y tế

Trạm Y tế.

16:00

Kiểm tra công tác PCdịch và VSMT KTX CS1

Đ/c Nguyễn Thị Hiến

Kíp trực TT Nội trú

KTX Cơ sở I

Thứ Ba, ngày 28/09/2021    

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 29/09/2021    

 

 

 

 

 

16:00

Kiểm tra công tác PCdịch và VSMT KTX CS1

Đ/c Nguyễn Hoàng Hà

Kíp trực TT Nội trú

KTX Cơ sở I

Thứ Năm, ngày 30/09/2021    

16:00

Kiểm kê kho thuốc tháng 8

Bs Thái Thị Tân, trưởng Trạm

- Đ/c Giang (P.KH-TC)

- Đ/c Phương, Hạnh (Trạm Y tế)

Kho thuốc Trạm Y tế

Thứ Sáu, 01/10/2021     

16:00

Kiểm tra công tác PCdịch và VSMT KTX CS1

Đ/c Nguyễn Thị Hiến

Kíp trực TT Nội trú

KTX Cơ sở I

Thứ Bảy, ngày 02/10/2021    

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, 03/10/2021    

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Các ngày làm việc trong tuần Trạm Y tế cử 1 cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19  tại sảnh tầng 1 Nhà điều hành