BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 17

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào năm mới 2018!

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 25/12/2017            

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

Thứ Ba, ngày 26/12/2017             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

08:00

Họp Hội đồng sức khỏe Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số: 869/QĐ-ĐHV ngày 15/08/2017 của Hiệu trưởng

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

Thứ Tư, ngày 27/12/2017

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Cao Thị Thanh Yến

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

13:30

Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 55 nghành Sư phạm.

Trạm Y tế

55A1, A2 SP Vật Lý; 55A1, A2 SP Toán học; 55A SP Tin học

Trạm Y tế

 

13:30

Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 55 nghành Sư phạm.

Trạm Y tế

55A1, A2 SP Tiếng Anh; 55A1, A2 SP Sinh học; 55A1, A2 SP Ngữ Văn.

Trạm Y tế

 

14:00

Tập huấn công tác viết bài đăng trên website, lập HomePage (Mang theo máy tính cá nhân)

Đ/c Vũ Chí Cường, Phó Giám đốc phụ trách TT CNTT

- Trưởng đơn vị (đ/c Tân)

- Cán bộ webmaster đơn vị (đ/c Phương)

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

 

Thứ Năm, ngày 28/12/2017                             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

9:30

Ký Hợp đồng Khám chữa bệnh BHYT năm 2018

(Phòng HCTH bố trí xe)

Đ/c Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Đại diện Phòng KHTC, Trạm Y tế (Đ/c Tân, Phương)

Phòng họp Tầng 2, Bảo hiểm Xã hội Nghệ An

 

13:30

Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 55 nghành Sư phạm.

Trạm Y tế

55A1, A2 SP Lịch sử; 55A1, A2 SP Địa lý; 55A GD Tiểu học.

Trạm Y tế

 

Thứ Sáu, ngày 29/12/2017             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

07:30

Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 55 nghành Sư phạm.

Trạm Y tế

55A GD Thể chất; 55A1, A2 GD Mầm non; 55A GD Chính trị; 55A SP Hóa học.

Trạm Y tế

 

08:00

Hội thảo góp ý dự thảo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý

Cục Nhà giáo và Cán bộ QLGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ QLGD; Ban Soạn thảo Đề án;

- BGH Nhà trường, Đ/c Tân, Hà (Tham dự)

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

 

18:00

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập (Đ/c Tân, Hà)

Khách sạn Mường Thanh Phương Đông (số 2, đường Trường Thi)

 

Thứ Bảy, ngày 30/12/2017

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

Chủ Nhật, ngày 31/12/2017