BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 16

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017)

và Ngày hội Quốc phòng toàn dân

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 18/12/2017            

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

Thứ Ba, ngày 19/12/2017             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

14:00

Họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2017

Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

14:30

Lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị Nước CHDC Nhân dân Lào

Ban Giám hiệu

Đ/c Tân tham dự

Hội trường A

 

Thứ Tư, ngày 20/12/2017

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Cao Thị Thanh Yến

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

Thứ Năm, ngày 21/12/2017                             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

14:30

Lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị Nước CHDC Nhân dân Lào

Ban Giám hiệu

Đ/c Tân tham dự

Hội trường A

 

Thứ Sáu, ngày 22/12/2017             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

Thứ Bảy, ngày 23/12/2017

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

Chủ Nhật, ngày 24/12/2017