BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 10

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 14/10/2019    

 

07:00

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

14:00

Khám sức khỏe định kỳ cho  học sinh  Trường THSP

Bs Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

- Cán bộ Trạm Y tế.

- Bs Bệnh Viện ĐHY khoa Vinh

- HS cấp Tiểu học

Trường THSP

Thứ Ba, ngày 15/10/2019

 

07:00

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

08:00

Họp rà soát công việc tháng 10/2019

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị phòng, ban, trung tâm, trạm; Công đoàn, Đoàn TN, Hội Sinh viên; VP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Khám sức khỏe định kỳ cho  học sinh  Trường THSP

Bs Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

- Cán bộ Trạm Y tế.

- Bs Bệnh Viện ĐHY khoa Vinh

- HS cấp Tiểu học Trường THSP

Trường THSP

Thứ Tư, ngày 16/10/2019

 

07:00

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

08:00

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2020

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 31/TT-ĐHV, ngày 17/10/2019

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Khám sức khỏe định kỳ cho  học sinh  Trường THSP

Bs Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

- Cán bộ Trạm Y tế.

- Bs Bệnh Viện ĐHY khoa Vinh

- Học sinh THCS

Trạm Y tế

Thứ Năm, ngày 17/10/2019

 

07:00

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

14:00

Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh Trường THSP

Bs Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

- Cán bộ Trạm Y tế.

- Bs Bệnh Viện ĐHY khoa Vinh

- Học sinh THCS

Trạm Y tế

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019                

 

07:00

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

08:00

Tiếp công dân

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Cán bộ, HSSV, HV có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019

 

07:00

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019