BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 09

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 14/10/2019    

 

06:45

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

08:00

Khám sức khỏe định kỳ cho các cháu Trường THSP (Cả ngày)

Bs Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

- Cán bộ Trạm Y tế.

- Bs Bệnh Viện ĐHY khoa Vinh

- Các cháu Mầm Non

Trường THSP

Thứ Ba, ngày 15/10/2019

 

06:45

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

08:00

Khám sức khỏe định kỳ cho các cháu Trường THSP (Cả ngày)

Bs Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

- Cán bộ Trạm Y tế.

- Bs Bệnh Viện ĐHY khoa Vinh

- Các cháu Mầm Non

Trường THSP

Thứ Tư, ngày 16/10/2019

 

06:45

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

08:00

Khám sức khỏe định kỳ cho các cháu Trường THSP

Bs Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

- Cán bộ Trạm Y tế.

- Bs Bệnh Viện ĐHY khoa Vinh

- Học sinh Tiểu học

Trường THSP

14:00

Khám sức khỏe định kỳ cho các cháu Trường THSP

Bs Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

- Cán bộ Trạm Y tế.

- Bs Bệnh Viện ĐHY khoa Vinh

- Học sinh THCS

Trạm Y tế

Thứ Năm, ngày 17/10/2019

 

06:45

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

07:30

Khai mạc Chương trình Bồi dưỡng trực tiếp giáo viên phổ thông cốt cán đợt 2 (thuộc chương trình ETEP)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL ETEP Trung ương;

- Đại diên Sở GD & ĐT Nghệ An, Hà Tĩnh;

-… đ/c Tân

Hội trường A

08:00

Khám sức khỏe định kỳ cho các cháu Trường THSP

Bs Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

- Cán bộ Trạm Y tế.

- Bs Bệnh Viện ĐHY khoa Vinh

- Học sinh Tiểu học

Trường THSP

14:00

Khám sức khỏe định kỳ cho các cháu Trường THSP

Bs Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

- Cán bộ Trạm Y tế.

- Bs Bệnh Viện ĐHY khoa Vinh

- Học sinh THCS

Trạm Y tế

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019                

 

06:45

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

08:00

Khám sức khỏe định kỳ cho các cháu Trường THSP

Bs Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

- Cán bộ Trạm Y tế.

- Bs Bệnh Viện ĐHY khoa Vinh

- Các cháu Mầm Non (CS Hưng Bình)

Trường THSP (CS Hưng Bình)

14:00

Khám sức khỏe định kỳ cho các cháu Trường THSP

Bs Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

- Cán bộ Trạm Y tế.

- Bs Bệnh Viện ĐHY khoa Vinh

- Học sinh Tiéu học

Trường THSP

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019

 

06:45

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019