BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 47

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 06/07/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 07/07/2020

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 08/07/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 09/07/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 10/07/2020

13:30

Hội nghị Chi ủy Chi bộ

Đ/c Thái Thị Tân

Chi Ủy Chi bộ

VP Trạm Y tế

14:30

Hội nghị Chi bộ phiên tháng 7

Đ/c Thái Thị Tân

Toàn thể ĐV Chi bộ NT-YT

VP Trạm Y tế

Thứ Bảy, ngày 11/07/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 12/07/2020