BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 46

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 29/06/2020

08:00

Hội nghị tổng kết công tác năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Ban Giám hiệu

Theo Thông tri triệu tập số 11/TT-ĐHV ngày 19/6/2020

Vinpearl Discovery Cửa Hội

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 30/06/2020

16:00

Kiểm kê kho thuốc

Bs Thái Thị Tân

Đ/c Phương, Hạnh (YT), Đ/c Trà Giang (KH-TC)

Kho thuốc Trạm Y tế

Thứ Tư, ngày 01/07/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 02/07/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 03/07/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 04/07/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 05/07/2020