BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 45

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Miền Trung, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/06/2020

 

06:45

Trực Y tế tại Trường THPT Chuyên

Ys Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

07:00

Lễ Trao bằng Cử nhân, Kỹ sư tốt nghiệp năm 2020 của các viện, khoa: Giáo dục, SPXH

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Theo Thông tri triệu tập;

- HĐĐT các viện, khoa

Hội trường A

14:00

Lễ Trao bằng Cử nhân, Kỹ sư tốt nghiệp năm 2020 của các viện, khoa: SPTN, Luật

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Theo Thông tri triệu tập;

- HĐĐT các viện, khoa

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 23/06/2020

06:45

Trực Y tế tại Trường THPT Chuyên

Ys Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

07:00

Lễ Trao bằng Cử nhân, Kỹ sư tốt nghiệp năm 2020 của các viện, khoa: SPNN, KHXH&NV, NN-TN, GDQP, GDTC

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Thông tri triệu tập;

- HĐĐT các viện, khoa

Hội trường A

14:00

Lễ Trao bằng Cử nhân, Kỹ sư tốt nghiệp năm 2020 của khoa Kinh tế

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Theo Thông tri triệu tập;

- HĐĐT các viện, khoa

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 24/06/2020

06:45

Trực Y tế tại Trường THPT Chuyên

Ys Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 25/06/2020

 

06:45

Trực Y tế tại Trường THPT Chuyên

Ys Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020

 

06:45

Trực Y tế tại Trường THPT Chuyên

Ys Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

Thứ Bảy, ngày 27/06/2020

 

06:45

Trực Y tế tại Trường THPT Chuyên

Yt Cao Thị Thanh Yến

 

Phòng Y tế (CS II)

Chủ Nhật, ngày 28/06/2020

 

14:00

Đại biểu tập trung tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

(Từ 14:30, xe ô tô chở đại biểu xuất phát đi đến Vinpearl Discovery Cửa Hội)

Ban Giám hiệu

Theo Thông tri triệu tập số 11/TT-ĐHV ngày 19/6/2020 (Đ/c Tân và đ/c Hà)

Sân Nhà A0