BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 08

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 23/10/2017            

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

14:30

Tổ công tác của Trường làm việc với Trung tâm Nội trú

Đ/c Thái Văn Thành

BGH (đ/c Phương); TCCB (đ/c Dũng), VP Đảng ủy (đ/c Tuấn); Chi ủy CB, toàn thể cán bộ Trung tâm Nội trú

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

10:00

Họp Chi uỷ Chi bộ NT-YT

Đ/c Thái Thị Tân

Chi uỷ Chi bộ

Phòng họp Trạm Y tế

Thứ Ba, ngày 24/10/2017             

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

14:30

Đoàn giám sát của Đảng ủy làm việc với Chi ủy chi bộ Nội trú - Y tế

Đ/c Ngô Đình Phương

Đoàn giám sát; Chi ủy chi bộ, Chủ tịch CĐBP; lãnh đạo TT Nội trú và Trạm Y tế

Phòng họp Trạm Y tế

Thứ Tư, ngày 25/10/2017

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

Thứ Năm, ngày 26/10/2017                             

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

08:00

Chương trình "Ngày sách và bạn trẻ"

Trung tâm DV, HTSV&QHDN

Theo Giấy mời

Khuôn viên Trường

 

14:00

Tập huấn công tác HSSV năm học 2017 - 2018

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

CBVC Phòng CTCT-HSSV; Trợ lý QLSV các viện, khoa

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 27/10/2017             

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

Thứ Bảy, ngày 28/10/2017

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

Chủ Nhật, ngày 29/10/2017