BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 07

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/10/2017            

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Cao Thị Thanh Yến

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

08:00

KSK học sinh Trường THSP

Trạm Y tế

Giáo Giáo viên chủ nhiệm và học sinh Khối 4, Trường THSP

Trường THSP

13:00

KSK học sinh Trường THSP

Trạm Y tế

Giáo Giáo viên chủ nhiệm và học sinh Khối 6,7,8 Trường THSP

Trạm Y tế

Thứ Ba, ngày 17/10/2017             

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

08:00

KSK học sinh Trường THSP

Trạm Y tế

Giáo Giáo viên chủ nhiệm và học sinh Khối 2,  Trường THSP

Trường THSP

14:00

KSK học sinh Trường THSP

Trạm Y tế

Giáo Giáo viên chủ nhiệm và học sinh Khối 1, Ttrường THSP

Trường THSP

14:00

- Họp chuẩn bị nhập học và khai giảng cao học khóa 25

- Họp triển khai Tuần SHCD - HSSV đầu năm học 2017 - 2018

- Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị Công tác đảm bảo ANTT trường học, nội trú, ngoại trú và công tác HSSV năm học 2017 - 2018

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Đ/c Hà tham dự

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 18/10/2017

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

08:00

KSK học sinh Trường THSP

Trạm Y tế

Giáo Giáo viên chủ nhiệm và các cháu Lớp 2 tuổi,  Trường THSP

Trường THSP

14:00

KSK học sinh Trường THSP

Trạm Y tế

Giáo Giáo viên chủ nhiệm và các cháu Lớp 5 tuổi,  Trường THSP

Trường THSP

Thứ Năm, ngày 19/10/2017                             

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

08:00

KSK học sinh Trường THSP

Trạm Y tế

Giáo Giáo viên chủ nhiệm và các cháu Lớp 4 tuổi,  Trường THSP

Trường THSP

14:00

KSK học sinh Trường THSP

Trạm Y tế

Giáo Giáo viên chủ nhiệm và học sinh Khối 3, Ttrường THSP

Trường THSP

19:30

Đêm giao lưu Nhà thơ, Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: "Phái đẹp - Quê hương và Tình yêu"

BTV Công đoàn Trường

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 20/10/2017              

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

08:00

KSK học sinh Trường THSP

Trạm Y tế

Giáo Giáo viên chủ nhiệm và các lớp Cơ sở Hưng Bình Trường THSP

Trường THSP

14:00

KSK học sinh Trường THSP

Trạm Y tế

Giáo Giáo viên chủ nhiệm và các cháu Lớp 3 tuổi,  Trường THSP

Trường THSP

Thứ Bảy, ngày 21/10/2017

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 22/10/2017