BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 05

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 02/10/2017            

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Cao Thị Thanh Yến

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 03/10/2017             

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

08:00

Hội  nghị giao ban cơ quan tháng 10/2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đ/c Tân, Hà tham dự

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 04/10/2017

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 05/10/2017                             

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

14:00

Họp về quản lý dịch vụ nhà ăn, căng tin

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Đ/c Tân tham dự

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 06/10/2017              

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 07/10/2017

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 08/10/2017