Trong tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo mới nhất về việc người dân cần làm khi có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở.

   Bảy việc người dân cần làm ngay sau khi có các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở: