BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 46

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 16/07/2018

 

07:00

Trực tại trường THSP (MN)

Cao Thị Thanh Yến

 

Trường THSP

 

13:30

Trực tại trường THSP (MN)

Cao Thị Thanh Yến

 

Trường THSP

 

14:00

Họp Tổ thư ký đánh giá công tác HSSV năm học 2017 - 2018.

ThS. Hoàng Ngọc Diệp, Phó trưởng phòng CTCT-HSSV

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

15:30

Họp Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

Thứ Ba, ngày 17/07/2018

 

07:00

Trực tại trường THSP (MN)

Đặng Thị Tịnh

 

Trường THSP

 

13:30

Trực tại trường THSP (MN)

Đặng Thị Tịnh

 

Trường THSP

 

08:30

Chương trình Tư vấn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Ban Truyền thông

Ban Giám hiệu; Phòng Đào tạo; Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên

Đài PTTH Nghệ An

 

Thứ Tư, ngày 18/07/2018

 

07:00

Trực tại trường THSP (MN)

Cao Thị Thanh Yến

 

Trường THSP

 

13:30

Trực tại trường THSP (MN)

Cao Thị Thanh Yến

 

Trường THSP

 

Thứ Năm, ngày 19/07/2018

 

07:00

Trực tại trường THSP (MN)

Đặng Thị Tịnh

 

Trường THSP

 

13:30

Trực tại trường THSP (MN)

Đặng Thị Tịnh

 

Trường THSP

 

Thứ Sáu, ngày 20/07/2018             

 

07:00

Trực tại trường THSP (MN)

Đặng Thị Tịnh

 

Trường THSP

 

13:30

Trực tại trường THSP (MN)

Cao Thị Thanh Yến

 

Trường THSP

 

Thứ Bảy, ngày 21/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 22/07/2018          

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú