BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 29

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 18/03/2018 đến ngày 24/03/2019)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Chào mừng Tháng Thanh niên năm 2019

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 18/3/2019     

 

07:00

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

08:00

Kiểm tra VSMT. VSATTP ở CS 1

Ys Đường Hải Hồng

 

Cơ sở 1 và Nhà ăn

 

Thứ Ba, ngày 19/3/2019      

 

07:00

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

14:30

Kiểm tra tiến độ công việc triển khai tại Làng Sinh viên Cơ sở II

(Phòng HCTH bố trí xe, xuất phát từ 14:00 tại Trường)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, QT&ĐT, KH-TC, CNTT, Thư viện, Y tế (đ/c Tân),

TT.DV,HTSV&QHDN

- Trưởng, Phó BQL Cơ sở II

Làng Sinh viên Cơ sở II

 

Thứ Tư, ngày 20/3/2019

 

07:00

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

Thứ Năm, ngày 21/3/2019

 

07:00

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Cao Thị Thanh Yến

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 22/03/2019                

 

07:00

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 23/03/2019

 

07:00

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

Chủ Nhật, ngày 24/03/2019          

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú