BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 19

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 08/01/2018                

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP. CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

Thứ Ba, ngày 09/01/2018

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

13:30

Duyệt Đại hội Chi bộ Nội trú - Y tế nhiệm kỳ 2017 - 2020

BTV Đảng ủy trường

- Đại diện BTV Đảng ủy, đ/c Nguyễn Anh Dũng, đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Chi ủy chi bộ, Trưởng, phó TT Nội trú, Trạm y tế

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

Thứ Tư, ngày 10/01/2018

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

Thứ Năm, ngày 11/01/2018

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

08:00

Đại hội Chi bộ phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2017-2020 (Đại hội điểm)

Chi ủy chi bộ phòng Hành chính Tổng hợp

- Đảng viên chi bộ phòng Hành chính Tổng hợp;

- BTV Đảng ủy trường, đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Đ/c Tân tham dự

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 

Thứ Sáu, ngày 12/01/2018             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

08:00

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (Cả ngày)

BTV Đảng ủy trường

Ban Chấp hành chi bộ; Trưởng, phó đơn vị và đảng viên toàn Chi bộ.

Hội trường A

 

Thứ Bảy, ngày 13/01/2018

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

Chủ Nhật, ngày 14/01/2018          

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú