BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 18

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào năm mới 2018!

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 01/01/2018                Chúc mừng năm mới 2018.     

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 02/01/2018

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

08:00

Phát thẻ BHYT cho Học sinh trường THSP, THPT Chuyên

Trạm Y tế

Giáo viên chủ nhiệm các lớp

Trường THSP và Trường THPT Chuyên

 

13:30

Phát thẻ BHYT cho Sinh viên Khóa 58

Trạm Y tế

Lớp trưởng các lớp Sinh viên Khóa 58

Trạm Y tế

 

Thứ Tư, ngày 03/01/2018

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

08:00

Phát thẻ BHYT cho Sinh viên Khóa 57

Trạm Y tế

Lớp trưởng các lớp Sinh viên Khóa 57

Trạm Y tế

 

13:30

Phát thẻ BHYT cho Sinh viên Khóa 56

Trạm Y tế

Lớp trưởng các lớp Sinh viên Khóa 56

Trạm Y tế

 

Thứ Năm, ngày 04/01/2018

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

08:00

Phát thẻ BHYT cho Sinh viên Khóa 55

Trạm Y tế

Lớp trưởng các lớp Sinh viên Khóa 55

Trạm Y tế

 

13:30

Phát thẻ BHYT cho Sinh viên Khóa 54

Trạm Y tế

Lớp trưởng các lớp Sinh viên Khóa 54

Trạm Y tế

 

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan tháng 01/2018

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐT;  Trưởng, Phó các đơn vị (Đ/c Tân. Hà)

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

 

Thứ Sáu, ngày 05/01/2018             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 06/01/2018

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

Chủ Nhật, ngày 07/01/2018          

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

Các bạn lớp trưởng khi đi nhận thẻ BHYT cho lớp mình phải mang theo phù hiệu Sinh viên.