BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 14

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 04/12/2017            

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

Thứ Ba, ngày 05/12/2017             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

07:30

Kiểm tra, chấm điểm phân loại các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Trường

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Đoàn kiểm tra theo QĐ số 1588 ngày 29/11/2017 của BTV Đảng ủy Trường;

Đ/c Tân (tham dự)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 06/12/2017

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Cao Thị Thanh Yến

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 07/12/2017                              

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan tháng 12/2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐT; 

Đ/c Tân, Hà (tham dự)

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

 

Thứ Sáu, ngày 08/12/2017             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 09/12/2017

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 10/12/2017