BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 13

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 11/11/2019    

 

07:00

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 12/11/2019

 

07:00

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

Thứ Tư, ngày 13/11/2019

 

07:00

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

Thứ Năm, ngày 14/11/2019

 

07:00

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

08:00

Khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019                

 

07:00

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

17:00

Trực Y tế tại Cơ sở 2 (thời gian  từ 17h ngày 15/11 đến 17h ngày 16/11)

Ys Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế Cơ sở 2

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019

 

07:00

Trực Y tế ở trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế Tầng 1 nhà D3

17:00

Trực Y tế tại Cơ sở 2 (thời gian  từ 17h ngày 16/11 đến 17h ngày 17/11)

Ys Nguyễn Thị Mai Phương

 

Phòng Y tế Cơ sở 2

Chủ Nhật, ngày 17/11/2019          

 

14:00

Hội Cựu giáo chức tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

PGS.TS Nguyễn Công Khanh, Chủ tịch Hội

- Đại biểu có giấy mời;

- BCH Hội CCG, BCH các chi hội, các tổ trưởng, tổ phó

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành