BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 13

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 27/11/2017            

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

Thứ Ba, ngày 28/11/2017             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

06:30

Kỳ thi Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) cụm thi số III (Đại học Vinh) năm 2017

(Sáng: 06h30; Chiều: 13h00)

Ban Chỉ đạo

Theo Quyết định

(Đ/c Hiến phục vụ Y tế)

Theo Thông báo

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 29/11/2017

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

06:30

Kỳ thi Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) cụm thi số III (Đại học Vinh) năm 2017

(Sáng: 06h30; Chiều: 13h00)

Ban Chỉ đạo

Theo Quyết định

(Đ/c Hiến phục vụ Y tế)

Theo Thông báo

 

Thứ Năm, ngày 30/11/2017                             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

17:00

Kiểm kê kho thuốc

Thái Thị Tân

Trần Thị Lương

Nguyễn Thị Đức Hạnh

Nguyễn Thị Mai Phương

Kho thuốc Trạm Y tế

 

Thứ Sáu, ngày 01/12/2017             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 02/12/2017

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 03/12/2017