BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 12

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 20/11/2017            

 

08:00

Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) và trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý

Đảng ủy, Ban Giám hiệu

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

 

Thứ Ba, ngày 21/11/2017             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

08:00

Tiếp nhận LHS Lào diện học bổng của tỉnh Nghệ An

(Buổi chiều LHS khám sức khỏe tại Trạm Y tế)

Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị KH&HTQT, CTCT-HSSV, HCTH, Đào tạo, SĐH, KHTC, Đoàn TN,  TT Nội trú, Y tế

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 22/11/2017

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 23/11/2017                             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 24/11/2017             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 25/11/2017

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 26/11/2017