BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 07

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 15/10/2018              

 

07:00

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

10:00

Hội nghị Chi bộ phiên tháng 10

Đ/c Thái Thị Tân, Bí thư Chi bộ

Toàn thể Đảng viên chi bộ Nội trú-Y tế

Văn phòng trạm Y tế

 

Thứ Ba, ngày 16/10/2018

 

07:00

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

07:30

Hội nghị công tác đảm bảo an ninh trường học, nội trú, ngoại trú năm học 2018 - 2019

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo thông tri triệu tập số 26/TT-ĐHV ngày 9 tháng 10 năm 2018.

Hội trường A

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 17/10/2018

 

07:00

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Đ/c Hà, Hồng (theo QĐ)

Phòng học A1.201

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 18/10/2018

 

07:00

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Đ/c Hà, Hồng (theo QĐ)

Phòng học A1.201

 

19:30

Chương trình Giao lưu âm nhạc với Bội đội Biên phòng Nghệ An

Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

 

Thứ Sáu, ngày 19/10/2018             

 

07:00

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y sỹ Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

08:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Phiên 5, xét khen thưởng bậc cao)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

14:00

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Đ/c Hà, Hồng (theo QĐ)

Phòng học A1.201

 

Thứ Bảy, ngày 20/10/2018

 

07:00

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y sỹ Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

Chủ Nhật, ngày 21/10/2018          

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú