BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 06

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 – 2019

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 08/10/2018              

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

07:00

Trực y tế tại CS2 (cả ngày và đêm)

Y sỹ Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế ở CS2

 

19:30

Chương trình giao lưu với TS. Lê Thống Nhất “Sinh viên làm gì để khởi nghiệp”

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Theo Thông tri triệu tập của BTV Đoàn trường

Hội trường A

 

Thứ Ba, ngày 09/10/2018

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

07:00

Trực y tế tại CS2 Từ 07:00’ đến 17h:00’)

Y sỹ Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế ở CS2

 

08:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Phiên 3)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

Thứ Tư, ngày 10/10/2018

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Đ/c Hà, Hồng (theo QĐ)

Phòng học A1.201

 

08:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Phiên 4)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

Thứ Năm, ngày 11/10/2018

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Đ/c Hà, Hồng (theo QĐ)

Phòng học A1.201

 

Thứ Sáu, ngày 12/10/2018             

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y sỹ Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

14:00

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Đ/c Hà, Hồng (theo QĐ)

Phòng học A1.201

 

Thứ Bảy, ngày 13/10/2018

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

Chủ Nhật, ngày 14/10/2018          

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú