BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 05

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 – 2019

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 01/10/2018              

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

07:30

Kiểm kê kho thuóc tháng 9

Bs Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

- Đ/c Hạnh, Phương (YT)

- Đ/c Lương (KH-TC)

Kho thuốc- Trạm Y tế

 

15:00

Giao ban Công tác HSSV

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đ/c Tân tham dự

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

Thứ Ba, ngày 02/10/2018

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

Thứ Tư, ngày 03/10/2018

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Đ/c Hà, Hồng (theo QĐ)

Phòng học A1.201

 

Thứ Năm, ngày 04/10/2018

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Đ/c Hà, Hồng (theo QĐ)

Phòng học A1.201

 

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 10/2018

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- …

- Đ/c Tân, Hà

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 

Thứ Sáu, ngày 05/10/2018             

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y sỹ Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

07:30

Tập huấn, cập nhật điểm mới về chế độ quản lý, sử dụng tài sản công (Cả ngày)

Ban Giám hiệu

- Đ/c Tân, Hà;

- Toàn thể CB,VC các đơn vị: KH-TC, QT&ĐT, TT THTN;

- Các thủ kho trong toàn trường và Kế toán các trường trực thuộc.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 

14:00

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Đ/c Hà, Hồng (theo QĐ)

Phòng học A1.201

 

Thứ Bảy, ngày 06/10/2018

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

Chủ Nhật, ngày 07/10/2018          

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú