BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 04

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 – 2019

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 24/09/2018              

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 25/09/2018

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

07:00

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2018 - 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đ/c Tân, Hiến tham dự

Hội trường A

 

19:30

Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 59, tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc năm học 2017 - 2018 và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường (1959 - 2019)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo thông tri triệu tập số 22/TT-ĐHV ngày 21 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng.

Sân khấu Science Square

 

Thứ Tư, ngày 26/09/2018

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Đ/c Hà, Hồng (theo QĐ)

Phòng học A1.201

 

Thứ Năm, ngày 27/09/2018

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Đ/c Hà, Hồng (theo QĐ)

Phòng học A1.201

 

19:00

Chương trình chiếu phim “Tuần văn hóa Việt Nhật”

ThS. Hoàng Ngọc Diệp, Phó trưởng phòng CTCT - HSSV

Sinh viên theo điều động của Phòng CTCT-HSSV và các khoa/viện.

Hội trường A

 

Thứ Sáu, ngày 28/09//2018             

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y sỹ Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

14:00

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Đ/c Hà, Hồng (theo QĐ)

Phòng học A1.201

 

Thứ Bảy, ngày 29/09/2018

 

06:45

Trực y tế tại trường THPT Chuyên

Y tá Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Nhà D3

 

Chủ Nhật, ngày 23/09/2018          

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú