BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 45

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 10/7/2017            

09:00

Nhà trường làm việc với Trung tâm GDTX Quảng Nam

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Ban Giám đốc TT GDTX

Phòng họp tầng 2 - Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 11/7/2017             

07:30

Khám sức khỏe học sinh THPT chuyên khóa 58 nhập học

Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

Học sinh THPT chuyên khóa 58

Trạm Y tế

14:00

Khám sức khỏe học sinh THPT chất lượng cao nhập học

Thái Thị Tân, Trưởng Trạm

Học sinh THPT chất lượng cao

Trạm Y tế

Thứ Tư, ngày 12/7/2017

09:00

Nhà trường làm việc với Trường Trung cấp Quảng Đông - Quảng Nam

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Ban Giám đốc TT GDTX

Phòng họp tầng 2 - Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 13/7/2017                             

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 14/7/2017              

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 15/7/2017

07:00

Lễ khai mạc lớp đảng viên mới năm 2017

Ban Tổ chức lớp học

Ban Tổ chức lớp học, giảng viên; các học viên

Hội trường A

07:30

Lớp đảng viên mới học bài 1, bài 2

Ban Tổ chức lớp học

Đ/c Đinh Thế Định; các học viên

Hội trường A

14:00

Lớp đảng viên mới học bài 4, bài 7

Ban Tổ chức lớp học

Đ/c Đinh Trung Thành; các học viên

Hội trường A

14:00

Lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ tiến sĩ 2017 - 2027; bế giảng và trao bằng tiến sĩ năm 2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo Thông tri số 12/TT-ĐHV ngày 6/7/2017

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

19:30

Lớp đảng viên mới học bài 5

Ban Tổ chức lớp học

Đ/c Thái Văn Thành; các học viên

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 16/7/2017          

07:00

Lớp đảng viên mới học bài 3, bài 9

Ban Tổ chức lớp học

Đ/c Trần Viết Quang; các học viên

Hội trường A

14:00

Lớp đảng viên mới học bài 6

Ban Tổ chức lớp học

Đ/c Trương Xuân Dũng; các học viên

Hội trường A

19:00

Lớp đảng viên mới học bài 8, bài 10

Ban Tổ chức lớp học

Đ/c Nguyễn Hồng Soa; các học viên

Hội trường A