BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 44

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/06/2020

 

06:45

Trực Y tế tại Trường THPT Chuyên

Ys Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

07:15

Họp Chi ủy Chi Bộ NT-YT

Đ/c Thái Thị Tân

Chi ủy Chi bộ

VP Trung tâm Nội trú

08:00

Họp Chi Bộ NT-YT

Đ/c Thái Thị Tân

Đảng viên Chi bộ

VP Trung tâm Nội trú

09:30

Họp CĐ bộ phận NT-YT

Đ/c Thái Thị Tân

Đoàn viên Công đoàn NT-YT

VP Trung tâm Nội trú

Thứ Ba, ngày 16/06/2020

06:45

Trực Y tế tại Trường THPT Chuyên

Ys Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 17/06/2020

06:45

Trực Y tế tại Trường THPT Chuyên

Ys Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 18/06/2020

 

06:45

Trực Y tế tại Trường THPT Chuyên

Yt Cao Thị Thanh Yến

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

19:30

Lễ Bế giảng khóa đào tạo thứ 57 và trao bằng kỹ sư, cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 19/06/2020

 

06:45

Trực Y tế tại Trường THPT Chuyên

Ys Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 20/06/2020

 

06:45

Trực Y tế tại Trường THPT Chuyên

Yt Cao Thị Thanh Yến

 

Phòng Y tế (CS II)

06:30

Học viên lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

BTC lớp học

BTC lớp học và các học viên

Quảng trường Hồ Chí Minh

07:15

Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

BTC lớp học

BTC lớp học và các học viên

Hội trường A

07:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ nhất

GV: TS. Nguyễn Văn Trung

BTC lớp học

Các học viên; đại biểu có giấy mời

Hội trường A

19:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ hai

GV: TS. Bùi Thị Cần

BTC lớp học

Các học viên

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 21/06/2020

 

07:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ ba

GV: TS. Vũ Thị Phương Lê

BTC lớp học

Các học viên

Hội trường A

14:00

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ tư

GV: TS. Thiều Đình Phong

BTC lớp học

Các học viên

Hội trường A

19:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ năm

GV: ThS. Nguyễn Hồng Soa

BTC lớp học

Các học viên

Hội trường A