BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 29

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 26/3/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017)

Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Thanh niên 2017

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 20/3//2017   

07:00

Trực Y tế tại trường THPT Chuyên

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng 6, tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 21/3/2017

07:00

Trực Y tế tại trường THPT Chuyên

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

08:00

Chương trình "Ngày hội việc làm" năm 2017 (đợt 1)

Trung tâm DV,HTSV&QHDN

BGH; Theo Công văn số: 266/ĐHV-HTSVQHDN ngày 15/3/2017

Hội trường A và các địa điểm theo Công văn

Thứ Tư, ngày 22/03/2017

07:00

Trực Y tế tại trường THPT Chuyên

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 23/03/2017

07:00

Trực Y tế tại trường THPT Chuyên

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 24/3/2017

07:00

Trực Y tế tại trường THPT Chuyên

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 25/3/2017

07:00

Trực Y tế tại trường THPT Chuyên

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

07:30

Lễ phát động hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất” năm 2017

- BTV Tỉnh đoàn Nghệ An

- BTV Đoàn TN, BTK Hội SV

Đại biểu có giấy mờ; Theo Thông tri triệu tập của BTV Đoàn trường.

 

Sân khấu A4

Chủ Nhật, ngày 26/3/2017

Kỷ niệm 86 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017)