BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 20

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/01/2017   

07:00

Trực Y tế tại trường THPT Chuyên

Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng 6, tầng 6, nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 17/01/2017

07:00

Trực Y tế tại trường THPT Chuyên

Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

19:00

Tổ chức "Tết ấm cho HSSV" - Đinh Dậu 2017

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 18/01/2017

07:00

Trực Y tế tại trường THPT Chuyên

NguyễnThị Hiến

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

Thứ Năm, ngày 19/01/2017

07:00

Trực Y tế tại trường THPT Chuyên

Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

13:30

Hội nghị Sơ kết công tác công đoàn học kỳ I năm học 2016 - 2017

Đ/c Nguyễn Thị Hường - Chủ tịch CĐ Trường

BCH Công đoàn Trường, các Ban của Công đoàn Trường, Chủ tịch CĐBP

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 20/01/2017

07:00

Trực Y tế tại trường THPT Chuyên

Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

09:00

Kiểm tra tình hình hoạt động tại Trạm Y tế

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - UV BTV Đảng ủy

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: QTĐT, TTrGD, KH-TC, TCCB, Đào tạo, CTCT-HSSV, TT ĐBCL

Trạm Y tế

Thứ Bảy, ngày 21/01/2017

07:00

Trực Y tế tại trường THPT Chuyên

Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế (Nhà D3)

07:30

Hội nghị học tập và quán triệt Hội nghị lần thứ 4, BCH TW Đảng khóa XII

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Đ/c Thái Văn Thành

Đ/c tân, Hà , Phương tham dự

Hội trường  A

Chủ Nhật, ngày 22/01/2017