BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 11

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 13/11/2017            

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

09:30

Tổng kết công tác đảng năm 2017

Đ/c Thái Thị Tân

Đ/c Trần Minh Công

Toàn thể đảng viên Chi bộ Nội trú-Y tế

VP Trạm Y tế

 

14:00

Họp bàn về ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành Điều dưỡng

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BGH, Phòng Đào tạo, TS. Nguyễn Ngọc Hiền (Khoa Giáo dục);

- Trưởng các đơn vị: TCCB, TT THTN, KH-TC, QT và ĐT, HCTH, Trạm Y tế (đ/c Tân), TT TTT Thư viện NTH, Viện CNHS-MT, Viện KT và CN;

- Trưởng Bộ môn phụ trách CNKT ô tô và ĐD

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

Thứ Ba, ngày 14/11/2017             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

08:00

Tiếp nhận LHS Lào diện học bổng của tỉnh Nghệ An

(Buổi chiều LHS khám sức khỏe tại Trạm Y tế)

Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị KH&HTQT, CTCT-HSSV, HCTH, Đào tạo, Đào tạo sau đại học, KHTC, Đoàn TN,  Trung tâm Nội trú, Trạm Y tế

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

 

14:00

Tập huấn thiết lập Home Page cho cán bộ

TS Vũ Chí Cường, PGĐ phụ trách TT CNTT

Trưởng các đơn vị, Cán bộ có học vị TS của các Khoa: SP Văn, Lịch sử, ĐL- QLTN, SP Ngoại ngữ, Giáo dục Chính trị, GD Thể chất, GD Quốc phòng, Giáo dục, Luật, Các phòng, Trung tâm, Trạm.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 

Thứ Tư, ngày 15/11/2017

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 16/11/2017                             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 17/11/2017             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

08:00

Mít tinh kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)

Đảng ủy, Ban Giám hiệu

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

 

17:00

Trực cấp cứu ở CS2

Nguyễn Thị Hiến

 

Phòng Y tế CS2

 

Thứ Bảy, ngày 18/11/2017

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

17:00

Trực cấp cứu ở CS2

Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế CS2

 

Chủ Nhật, ngày 19/11/2017          

 

17:00

Trực cấp cứu ở CS2

Bùi Trọng Dương

 

Phòng Y tế CS2