BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 04

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 25/9/2017            

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

19:00

Đêm nhạc "Imuzik - Kết nối đam mê”

- Trung tâm DV, HTSV và QHDN

- BTV Đoàn trường, BTK Hội SV trường

- Tập đoàn VT Quân đội Viettel

 

Đại biểu có giấy mời; BTC Chương trình; toàn thể HSSV

 

Sân khấu Science Square, Trường Đại học Vinh

Thứ Ba, ngày 26/9/2017             

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 27/9/2017

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

07:15

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2017 - 2018 Trường Đại học Vinh

- Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đ/c Phạm Thị Bình, Chủ tịch CĐ Trường

Theo Thông tri triệu tập số: 16/TT-ĐHV ngày 21/9/2017 (Đ/c Tân, Yến tham dự)

Hội trường A

19:00

Lễ Khai giảng khóa đào tạo thứ 58 và công bố Chứng nhận Trường Đại học Vinh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số: 15/TT-ĐHV ngày 21/9/2017 (Đ/c Tân, Hà tham dự)

Sân khấu Science Square,Trường Đại học Vinh

Thứ Năm, ngày 28/9/2017                             

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

07:30

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác BHXH, BHYT

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Thái Thị Tân (Trạm Y tế); Đ/c Phạm Thanh Vân (Phòng TCCB)

Nhà khách Nghệ An

Thứ Sáu, ngày 29/9/2017              

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

Đ/c Phương, Hạnh (Trạm Y tế); đ/c Trần Thị Lương (P.KHTC)

Kho thuốc- Trạm Y tế

17:00

Kiểm kê kho thuốc Tháng 9

Thái Thị Tân

 

 

Thứ Bảy, ngày 30/9/2017

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đường Hải Hồng

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 01/10/2017