BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 18/9/2017            

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

14:00

Phát thẻ BHYT cho sinh viên Khóa 58: Khoa Địa lý- Quản lý tài nguyên, Khoa Giáo dục, Khoa Giáo dục Chính trị, Khoa Lịch Sử.

Cao Thị Thanh Yến

Lớp trưởng Khóa 58 các đơn vị Khoa Địa lý-Quản lý tài nguyên, Khoa Giáo dục, Khoa Giáo dục Chính trị, Khoa Lịch Sử.

Trạm Y tế

Thứ Ba, ngày 19/9/2017             

08:00

Phát thẻ BHYT cho sinh viên Khóa 58: Viện Nông nghiệp- Tài nguyên, Khoa giáo dục Thể chất, Khoa GD Quốc phòng

Cao Thị Thanh Yến

Lớp trưởng Khóa 58 các đơn vị: Viện Nông nghiệp- Tài nguyên, Khoa giáo dục Thể chất, Khoa GD Quốc phòng

Cơ sở 2

08:00

Phát thẻ BHYT cho sinh viên Khóa 58: Khoa Kinh tế, Khoa Luật

Nguyễn Thị Đức Hạnh

Lớp trưởng Khóa 58 các đơn vị: Khoa Kinh tế, Khoa Luật

Trạm Y tế

14:00

Phát thẻ BHYT cho sinh viên Khóa 58: Khoa SP Ngoại Ngữ, Khoa SP Ngữ Văn, Khoa Xây dựng

Cao Thị Thanh Yến

Lớp trưởng Khóa 58 các đơn vị: Khoa SP Ngoại Ngữ, Khoa SP Ngữ Văn, Khoa Xây dựng

Trạm Y tế

Thứ Tư, ngày 20/9/2017

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

08:00

Phát thẻ BHYT cho sinh viên Khóa 58: Viện SP Tự nhiên, Viện Hóa sinh-Môi trường, Viện KT-CN.

Cao Thị Thanh Yến

Lớp trưởng Khóa 58 các đơn vị: Viện SP Tự nhiên, Viện Hóa sinh-Môi trường, Viện KT-CN.

Trạm Y tế

14:00

Phát thẻ BHYT cho sinh viên Khóa 58 Khoa SP Ngoại ngữ, 56 Liên thông

Cao Thị Thanh Yến

Lớp trưởng Khóa 58 Khoa SP Ngoại ngữ và K56 Liên thông

Trạm Y tế

Thứ Năm, ngày 21/9/2017                             

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 22/9/2017              

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

06:30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

(Sáng: 6h30; Chiều: 13h00)

Hội đồng tuyển sinh;

Ban chỉ đạo thi

Đ/c Cao Thị Thanh Yến, phục vụ thi.

Khu vực Nhà A

Thứ Bảy, ngày 23/9/2017

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

07:00

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

Hội đồng tuyển sinh;

Ban chỉ đạo thi

Đ/c Cao Thị Thanh Yến, phục vụ thi.

Khu vực Nhà A

Chủ Nhật, ngày 24/9/2017          

06:30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

(Sáng: 6h30; Chiều: 13h00)

Hội đồng tuyển sinh;

Ban chỉ đạo thi

Đ/c Cao Thị Thanh Yến, phục vụ thi.

Khu vực Nhà A