BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 02

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 11/9/2017            

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

08:00

KSK cho sinh viên khóa 58 nhập học (đợt 3)

Trạm Y tế

Sinh viên khóa 58

Trạm Y tế

08:00

 

Tiếp nhận lưu học sinh Lào nhập học tiếng Việt

 

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, CTCT-HSSV, HCTH, Đào tạo, KH-TC, Đoàn TN, Khoa SP Ngữ văn, Nội trú, Trạm Y tế

 

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

KSK cho lưu học sinh Lào nhập học

Trạm Y tế

Lưu học sinh Lào khóa 58

Trạm Y tế

16:00

Họp đơn vị

Thái Thị Tân

Toàn thể cán bộ Trạm y tế

Trạm Y tế

Thứ Ba, ngày 12/9/2017             

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

Thứ Tư, ngày 13/9/2017

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

Thứ Năm, ngày 14/9/2017                             

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

Thứ Sáu, ngày 15/9/2017              

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

Thứ Bảy, ngày 16/9/2017

06:45

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

Chủ Nhật, ngày 17/9/2017