BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 01

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017)

và Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017)

 

Chào năm học mới 2017 - 2018

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 04/9/2017            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 05/9/2017             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 06/9/2017

19:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học của Trường Thực hành Sư phạm

Trường Thực hành Sư phạm

BGH (đ/c Thái Văn Thành); Đại diện Hội đồng Thẩm định; Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện Ban Thanh tra ND; Trưởng (hoặc phó) các phòng, trung tâm, trạm (Đ/c Hiến), NXB; Toàn thể CBVC Trường Thực hành Sư phạm

Phòng họp Trường Thực hành Sư phạm

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 07/9/2017                             

08:00

Hội  nghị giao ban cơ quan tháng 9/2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đ/c Tân, Hà Tham dự

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

13:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học của Khoa Giáo dục

Khoa Giáo dục

BGH (đ/c Thái Văn Thành); Đại diện Hội đồng Thẩm định; Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện Ban Thanh tra ND; Trưởng (hoặc phó) các phòng, trung tâm, trạm (đ/c Tân); Toàn thể CBVC Khoa Giáo dục

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học của Khoa Giáo dục Thể chất

 

Khoa Giáo dục Thể chất

BGH (đ/c Nguyễn Huy Bằng); Đại diện Hội đồng Thẩm định, Đại diện Công đoàn Trường, Đại diện Ban Thanh tra ND; Trưởng (hoặc phó) các phòng, trung tâm, trạm (đ/c Hà), NXB; Toàn thể CBVC Khoa Giáo dục Thể chất

Văn phòng Khoa GDTC (cơ sở 2)

14:00

Trường Đại học Vinh làm việc với Trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham, Thái Lan

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị; KH&HTQT, CTCT-HSSV, HCTH, Đào tạo, KH-TC, Đoàn TN, Khoa SP Ngoại ngữ, Nội trú, Trạm Y tế (đ/c Tân)

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 08/9/2017              

07:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học của Khoa Địa lý và Quản lý tài nguyên

Khoa Địa lý và Quản lý tài nguyên

BGH (đ/c Ngô Đình Phương); Đại diện Hội đồng Thẩm định; Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện Ban Thanh tra ND; Trưởng (hoặc phó) các phòng, trung tâm, trạm (đ/c Hiến), NXB; Toàn thể CBVC Khoa Địa lý và Quản lý tài nguyên

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

07:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học của Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế

BGH (đ/c Thái Văn Thành); Đại diện Hội đồng Thẩm định; Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện Ban Thanh tra ND; Trưởng (hoặc phó) các phòng, trung tâm, trạm (đ/c Tân); Toàn thể CBVC Khoa Kinh tế

 

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

13:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học của Trường THPT Chuyên

Trường THPT Chuyên

BGH (đ/c Thái Văn Thành); Đại diện Hội đồng Thẩm định; Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện Ban Thanh tra ND; Trưởng (hoặc phó) các phòng, trung tâm, trạm (đ/c Hà), NXB; Toàn thể CBVC Trường THPT Chuyên

Phòng họp Trường THPT Chuyên

Thứ Bảy, ngày 09/9/2017

13:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học của Khoa Lịch sử

Khoa Lịch sử

BGH (đ/c Thái Văn Thành); Đại diện Hội đồng Thẩm định; Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện Ban Thanh tra ND; Trưởng (hoặc phó) các phòng, trung tâm, trạm (đ/c Hiến); Toàn thể CBVC khoa Lịch sử

 

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 01/9/2017          

07:30

Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022

BCH Hội CCB

BTV Đảng ủy, Hội viên Hội CCB, Đại biểu có giấy mời

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành