Trưởng Trạm Y tế qua các thời kỳ

Cập nhật từ 1961 - 2016

 

 

TT

Họ và tên

Thời gian

Tên gọi Trạm

1

Phạm Sâm (Phụ trách)

1961 - 1966

Bộ phận Y tế

2

Lương Hữu Tranh

1966 -1975

Trạm Y tế

3

Đỗ Thị Lệ Phi

1975 - 1990

Trạm Y tế

4

Lê Công Phượng

1990 - 2001

Trạm Y tế

5

Thái Thị Tân (Phụ trách)

2001 - 2005

Trạm Y tế

6

Mai Thị Loan (Tổ trưởng)

2005 - 2008

Trung tâm Nội trú -Y tế

7

Thái Thị Tân

2008 - nay

Trạm Y tế